Aanvraag doopsel

Geachte ouders, fijn dat u uw kind wilt laten dopen. Voordat u de dopeling aanmeldt, wil ik u er op wijzen dat een opgegeven datum niet zomaar veranderd kan worden (tenzij in geval van ziekte o.i.d.).

Overleg daarom a.u.b. eerst met peetouders en familie, zodat de datum niet meer veranderd hoeft te worden.

Ook kan ik niet garanderen dat de doop door de kapelaan of mij wordt gedaan, omdat vakanties of het voorgaan in diensten elders dit onmogelijk kunnen maken. Wilt u persé dat de kapelaan of ondergetekende de doop doet, neem dan contact op met Kees Mühren – emailadres: doopsel@kerkvolendam.nl of mobiel: 06-19952680 – om in overleg een kerk, een datum en een tijd te kiezen uit de nog openstaande mogelijkheden.

 

Vul uw gegevens in om een aanvraag te doen voor het heilig doopsel en binnenkort neemt iemand van de doopgroep contact met u op.

 

Per 01-01-2017 zal u pas achteraf een factuur ontvangen. 

 

Met vriendelijke groet,
pastoor P. Stomph

 

 

- Klik op onderstaande link om naar de portal van KerkVolendam te gaan

 

https://aanvraag.kerkvolendam.eu/doopsel