Administratie / Tarieven

De administratie/secretariaat van de parochie is te bereiken via info@kerkvolendam.nl of telefoonnummer 0299 363395 (tijdens kantoor-uren)

 

Tarieven per 01-01-2019

 

per factuur voor kerkbalans betalers

- Doopsel € 35

- Huwelijk € 375 

- Uitvaart € 450

 

per factuur voor NIET kerkbalans betalers
- Doopsel € 50
- Huwelijk € 450
- Uitvaart € 500

 

losse betalingen:

- 1e H. Communie

- H. Vormsel

- Misintentie € 9

 

Verkorte Staat van Baten en Lasten 2017

 

Download uw versie hier:

Verkorte_staat_van_baten_en_lasten_2017.pdf