Tourist Information

Kerken zijn doorgaans van maandag t/m vrijdag beschikbaar tussen 08:00 uur en 09:30 uur en tussen 15:00 uur en tot uiterlijk 18:00 uur voor groepen die een viering willen houden in de kerkruimte. Op andere dagen/tijden is de kerkruimte niet beschikbaar.
Churches are available from Monday to Friday between 08.00 and 09.30 and between 15.00 to 18.00 for groups who want to hold a celebration in the church hall. On other days/times, the church space are not available.

 

Kerken zijn op zaterdag en zondag niet beschikbaar.
Churches are not available on Saturdays and Sundays

 

In geval van een overlijden heeft de uitvaartdienst voorrang. Eerder gemaakt afspraken met reisorganisaties kunnen hierdoor eenzijdig door de medewerker van onze parochie worden afgezegd. Dit zal via de mail worden gedaan aan de contactpersoon van de reisorganisatie/groep.
In case of a funeral, the funeral service has priority. Previously made ​​agreements with tour operators can therefore be canceled by the member of our parish. This will be done via mail to the contact person of the tour / group.

 

Op de afgesproken dag/tijd wordt de groep ontvangen door een medewerker van de parochie. Indien een groep zich niet op het afgesproken tijdstip heeft gemeld zal de medewerker uiterlijk 30 minuten daarna vertrekken.
On the agreed date / time the group will be received by a member of the parish. If a group does not appear at the appointed time, the employee will wait for 30 minutes before leaving.

 

Contactpersoon binnen de parochie voor het maken van afspraken gebruik kerkruimte is Alfred Schilder.  E-mailadres: alfred.schilder@gmail.com
Alfred Schilder is the contact person in the parish for making arrangements to use church space. Email: alfred.schilder@gmail.com

 

Vergoeding voor het gebruik van de kerkruimte is € 50,-

Cost for the use of church space is € 50 , -