Hoogmis kwartiertje eerder

 

De aanvangstijd van de Hoogmis in de Vincentiuskerk gaat veranderen naar 9:30 uur. We zullen dus een kwartier eerder gaan beginnen. Vanaf zondag 4 oktober zal de Hoogmis in de Vincentiuskerk iedere week om 9:30 uur beginnen. 

 

 

Wilt u een viering bijwonen? Vergeet niet in te schrijven en de online collecte loopt door

 

We mogen sinds 1 juli weer vieringen bijwonen en daar zijn we allemaal heel blij mee. U mag echter alleen een viering bijwonen wanneer u zich heeft ingeschreven.

 

Via de volgende link kunt u zich aanmelden: https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering.

 

Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter en het invullen van de gezondheidscheck.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt. Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje

 

Online collecte

 

De online collecte loopt ook door omdat uw bijdrage is hard nodig voor het onderhoud van de kerken en voor alles wat in de parochie nodig is. Wij willen u vragen om uw bijdrage over te maken naar NL69 ABNA 02 31 351 496 t.n.v. RK Parochie HH. Maria en Vincentius. U kunt ook een bijdrage overmaken via onderstaande links. Bedankt voor uw goede gaven!

 

- 10 euro 

- 15 euro

- 20 euro

- 25 euro

- vrij bedrag

 

 

ZIEKENZONDAG EN DE ZIEKENVIERING

 

Voor Jezus en voor veel mensen is het elke dag een dag waarop zij aandacht en zorg besteden aan mensen die te lijden hebben door gebreken aan hun gezondheid. Het is goed wanneer zieke mensen elke dag de zorg en aandacht krijgen die zij nodig hebben. Jezus geneest uit liefde, en zo mogen wij leren en oefenen om uit echte liefde Jezus na te volgen. Dat doen veel mensen, zoals de professionals: dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers.

Maar ook talloze anderen, familieleden, vrienden, vrijwilligers. Ook in de kerk.

 

Drie keer per jaar organiseren een aantal lieve zorgzame mensen dat er in de Mariakerk een speciale ziekenviering is. In september is die viering vaak in de tijd dat er ook de ziekenzondag is, of een paar weken later. Op doktersadvies kan deze viering dit jaar in september niet doorgaan. Het gevaar van besmetting is te groot, omdat velen die naar de ziekenviering komen of opgehaald worden, extra kwetsbaar zijn. Dat die viering niet door kan gaan vinden we erg jammer, want juist het samen komen in de kerk wordt gewaardeerd. Daarom is het pijnlijk.

 

Als hele kleine pleister op de wonde een kleine overweging. In de evangeliën lezen wij dat talloze mensen bij Jezus kwamen of bij Hem gebracht werden, en dat Hij allen genas (o.a. Mt. 8,16). Petrus heeft veel van die genezingen meegemaakt, en heeft in naam van Jezus ook zelf genezingen verkregen nadat hij met Pinksteren vervuld werd van de heilige Geest (Hand. 3,1-9). Wij kunnen verlangen naar de nabijheid van Jezus en dat Hij weer alle zieken geneest! Of verlangen naar de heilige bezieling van de apostelen!

 

Die bezieling werkt gelukkig niet alleen in grote tekenen, maar ook in minder opvallende, maar net zo waardevolle zorg voor elkaar. Wanneer mensen zorg hebben voor elkaar dan geeft dat troost. In 1992 heeft de heilige paus Johannes Paulus II ook om die reden de ziekenzondag ingesteld op de tweede zondag van september. Hij deed dat in Lourdes, waar veel genezingen gebeurd zijn, maar waar ook veel mensen kracht en troost krijgen om met hun ziekzijn om te gaan, en te geloven dat zij hun lijden kunnen opdragen aan Jezus in zijn lijden. Lourdes is ook een plaats  waar verzorgenden en niet zieke bedevaartgangers vreugde ervaren omdat zij gezond zijn, en dankbaar dat zij door hun hulp iets voor anderen kunnen  betekenen. Soms is dit voor de gezonde mensen van grotere waarde dan de hulp die zieke mensen ervaren!! Zieke mensen geven zo, doordat zij hulp nodig hebben, heel veel aan hun helpers; en dat doen zij ook vaak door hun voorbeeld van geduld en hoe zij hun ziekzijn dragen.

 

Paus Johannes Paulus wilde al deze aspecten bevorderen door het instellen van de ziekenzondag en hij schrijft erover : “Doordat ik het persoonlijk heb ervaren, ken ik ook het leed dat wordt veroorzaakt door lichamelijke onbekwaamheid, de zwakte die de ziekte eigen is, het gebrek aan energie om te werken en het feit dat men zich niet in vorm voelt om een normaal leven te leiden. Maar ik weet ook, en dat zou ik graag duidelijk willen maken, dat dit leed ook een ander, verheven aspect bezit: het verschaft een groot geestelijk vermogen, want lijden betekent zuivering voor zichzelf en voor de anderen en wanneer het wordt beleefd vanuit christelijk perspectief, kan het veranderen in een offergave om ‘in het eigen vlees aan te vullen wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus ten bate van zijn lichaam, dat de Kerk is.’ (brief van Paulus aan de christenen van Kolosse 1,24).

 

U, beste zieken overal ter wereld, wens ik toe dat u moogt getuigen van de levende en troostgevende aanwezigheid van Onze-Lieve-Heer. Uw lijden dat u verwelkomt en aanvaardt dankzij een onwankelbaar geloof en in vereniging met Christus krijgt een buitengewone waarde voor het leven van de Kerk en het welzijn van de mensheid.” En voor gezonde mensen heeft hij een aansporing: “De viering van deze dag wil ook voor iedereen een uitnodiging zijn om in het gelaat van onze lijdende medemens het Gelaat te herkennen van Christus, die door zijn lijden, dood en verrijzenis het heil van de mensheid heeft bewerkt.” Dit alles moet ons niet tegenhouden om vurig te blijken bidden om genezing, maar het wil ons helpen om niet te blijven hangen in teleurstelling wanneer er geen genezing komt. Maar om te doen wat wij kunnen. Laten we zo zoeken naar mogelijkheden om zorg en aandacht te hebben voor mensen die ziek zijn en weinig bezoek kunnen krijgen en niet naar buiten kunnen.

 

Moge de heilige Geest ons daarbij inspireren, met de voorspraak van de heilige Johannes Paulus II.

 

Pastoor Paul Stomph

 

J. Hendriks benoemt tot Bisschop van Haarlem-Amsterdam

 

Per 1 juni is Jan Hendriks benoemt tot Bisschop van Haarlem-Amsterdam. Wij zijn blij dat meneer Hendriks deze mooie taak op zich neemt. 

 

 

 

 

 

 

 

Minder vaak uitzendingen van de vieringen via L.O.V.E

 

Vanaf de komende week zal de LOVE alleen nog op woensdagavond om 19:00 uur en op zondagmorgen 9:45 uur de Mis uitzenden. Op zondagmorgen om 08:00 uur wordt de mis uitgezonden via de LOVE radio.  We danken de LOVE en haar medewerkers voor hun medewerking in de afgelopen maanden. De LOVE is voor onze parochie van onschatbare waarde.


Langzamerhand neemt het aantal kerkgangers toe. Wij hopen dat velen weer de weg vinden om naar de kerk te komen. U bent van harte welkom. Als u naar de kerk wilt, kom gewoon. Wees wel verstandig. Als u zich niet lekker voelt, kom dan niet. De gezondheidscheck is verplicht. U hoeft alleen uw naam op te schrijven. Let op elkaar en laten we samen het gevaar van besmetting zoveel mogelijk voorkomen.

 

 

Kerkbezoek vanaf 1 juli - vergeet niet in te schrijven

 

Het kerkbezoek mag vanaf 1 juli uitgebreid worden tot 100 of meer mits men zich houdt aan de anderhalve meter afstand. Een voorwaarde blijft echter van kracht dat men moet reserveren met naam en telefoonnummer en de gezondheidscheck moet invullen. Deze maatregel is uit voorzorg door de overheid opgelegd. Bij een mogelijke uitbraak weet men wie er gewaarschuwd moet worden.

 

Vanaf 1 juli kan men zich digitaal aanmelden via de volgende link:   https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering


Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter en het invullen van de gezondheidscheck.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt. Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje

 

 

LEERZAAM EN GELOVIG LEZEN IN VAKANTIE TIJD


Geloof en wetenschap worden vaak gezien als tegenovergestelden. Wanneer je gelooft dan gebruik je je verstand niet en wanneer je wetenschap bedrijft dan kan je niet geloven. In Nederland is dat een beetje een dwingende veronderstelling. Hoe dat kan, dat zou ik graag willen doorgronden maar dat is voor later; ik wil nu wat voedsel geven om geloof en wetenschap beiden te koesteren en eraan te werken om ze in harmonie te brengen. Dat is geen nieuw verlangen. Anselmus, aartsbisschop van Canterbury, die geboren werd in 1033, verlangde voortdurend te begrijpen wat hij geloofde. Een boeiende en eindeloze zoektocht, want ons geloof gaat over oneindige dingen. Maar ook de wetenschap staat nooit stil, want de zichtbare wereld is al onvoorstelbaar ingenieus, en het heelal onmetelijk en ook nog eens uitdijend. En juist bij die ontdekking heeft een priester een grote rol gespeeld. Georges Henri Joseph Edouard Lemaître geboren in Charleroi, in België in. Hij had in zijn leven vanuit zijn deskundigheid contact met Einstein en Hubble, en zijn onmisbare bijdrage aan de astronomische (sterrenkundige) wetenschap is in 2018 erkend doordat de Internationale Astronomische Unie de wet van Hubble formeel hernoemde als de wet van Hubble-Lemaître vanwege de bijdrage van Lemaître bij de totstandkoming van deze wet. Hij was een Belgische priester, astronoom, kosmoloog, wiskundige en natuurkundige. Zijn belangrijkste wetenschappelijke bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie door zijn hypothese van het uitdijende heelal (1927) en als grondlegger van de oerknaltheorie (1931).


Hij heeft nooit rechtstreeks het bijbelverhaal in Genesis willen inpassen in zijn ontdekkingen, en ook niet omgekeerd. Maar geloof en wetenschap was voor hem geen vijandschap. U kan informatie vinden over hem op wikipedia. Wanneer u meer wilt lezen in deze vakantie tijd over geloof en wetenschap dan geef ik u hier een paar titels (er zijn er veel meer). Van Michael Behe: Darwins black box (in het engels), en van John Lennox: ‘God’s undertaker’, ‘Seven days that divide the world’, (deze boeken, en nog meer boeken van hem, in het engels); en in het nederlands van diezelfde schrijver ‘God in het vizier’; of van Cees Dekker: ‘Gelovig en geleerd’ en ‘Omhoog kijken in plat land’; van diverse auteurs en René van Woudenberg: ‘Schitterend ongeluk, of sporen van ontwerp’, en van Ronald Munson: ‘God beschikte een worm’. Juist voor jonge mensen een uitdaging om met al hun kritische vermogens te geloven en wetenschap te bedrijven.

 

Al lezend en met allerlei andere ontspanning wens ik u en jullie een hele mooie vakantietijd.

 

Pastoor Paul Stomph.

 

 

Mededeling opening kerken en bijwonen kerkdiensten Volendam

Het kerkbezoek is sinds 1 juni weer langzaam opgestart met 30 personen en vooraf telefonisch aanmelden. Per 1 juli mag dit aantal uitgebreid worden tot 100 of meer mits men zich houdt aan de anderhalve meter afstand. Een voorwaarde blijft echter van kracht dat men moet reserveren met naam en telefoonnummer. Deze maatregel is uit voorzorg door de overheid opgelegd. Bij een mogelijke uitbraak weet men wie er gewaarschuwd moet worden.

 

Vanaf 1 juli kan men zich digitaal aanmelden via de volgende link: https://aanvraag.kerkvolendam.eu/reservering

 

Als u niet online kunt reserveren liggen er achter in beide kerken intekenlijsten waarop u zich ter plekke kunt registreren. Ook bij dit inschrijven geldt de anderhalve meter.
Kom niet naar de kerk bij gezondheidsklachten en neem alleen plaats op de vrijgegeven banken. Houdt ook in de banken de nodige afstand tenzij u samen een huishouden vormt.
Na binnenkomst handen reinigen bij het ontsmettingspompje.

 

Overzicht Vieringen

In beide kerken is er op zondag maar één viering is. In de Sint Vincentiuskerk om kwart voor tien (Hoogmis) en in de Mariakerk om elf uur.

 

Sint Vincentiuskerk

Er is van maandag t/m zaterdag elke avond om zeven uur een Heilige Mis.
Op zondag is de Hoogmis om kwart voor tien. Er is geen mis om half twaalf.
Op zondag 7 juni is er ’s middags om drie uur uitstelling van het Allerheiligste, om zes uur gevolgd door het  Lof. Op de andere zondagen is er ’s avonds om zes uur rozenkransgebed.

 

Mariakerk
Er is een avondmis op maandag, woensdag en zaterdag om zeven uur.
Op woensdag- en vrijdagmorgen is er een mis om negen uur.
Op vrijdag is er uitstelling van het Allerheiligste tot ’s avonds zes uur.
Op zondagmorgen is er een mis om elf uur . Er is geen mis om half tien. 

 

Sint Nicolaashof
In Sint Nicolaashof kunnen voorlopig geen vieringen plaatsvinden.


Uitzendingen via de LOVE
De vieringen in de Sint Vincentiuskerk worden iedere avond om zeven uur en op zondag om kwart voor tien uitgezonden op LOVE-TV. Op zondagmorgen wordt via de LOVE-radio de mis van zaterdagavond uit de Mariakerk uitgezonden.

 

Online collecte

 

In tijden van Corona kunt u nu elke dag de Heilige Mis volgen op LOVE TV en is het ook mogelijk om mee te doen aan de collecte. Uw bijdrage is hard nodig voor het onderhoud van de kerken en voor alles wat in de parochie nodig is.

 

Wij willen u vragen om uw bijdrage over te maken naar NL69 ABNA 02 31 351 496 t.n.v. RK Parochie HH. Maria en Vincentius.

 

Ook is het mogelijk om via onderstaande links een bijdrage over te maken. 

Heel veel dank voor uw goede gaven. 


10 euro
 

- 15 euro
 

- 20 euro
 

- 25 euro
 

- vrij bedrag
 

 

Samen Kerk nu digitaal te lezen

 

We gaan een unieke en voor iedereen ongekende Goede Week en Pasen tegemoet. Vieringen worden digitaal gestreamed, vergaderingen gezoomd, kerkgebouwen zijn open voor enkel stil gebed of aanbidding….

 

Normaal zou u de nieuwste editie ontvangen van SamenKerk, ons bisdomblad. Een stapel magazines is nu niet mogelijk. Daarom is door de redactie en onze vormgever met man en macht gewerkt om een digitale SamenKerk uit te brengen, met de artikelen die u normaal van ons kan verwachten: informatief, inspirerend, bemoedigend en actueel.

 

Vanaf zaterdag 4 april kunt u digitaal bladeren op www.bisdomhaarlem-amsterdam-samenkerk.nl

 

Gebed voor de Geestelijke Communie


Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk  kan ontvangen, vraag ik van U de
genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen

 

 

Corona maatregelen aangescherpt

 

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen worden tot dinsdag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.
 

 

Uitvaarten in onze kerk (Volendam) gaan wel door maar met een beperkt aantal bezoekers en in goed overleg met familie, uitvaartonderneming en de parochie. De doopjes in beide kerken gaan wel door.

Aanstaande zaterdagavond om 19:00 uur en zondag om 09.45 uur zullen de vieringen live vanuit de Sint Vincentiuskerk uitgezonden worden op L.O.V.E. TV. Vieringen in het Sint Nicolaashof gaan niet door.
 

Volgende week zullen de vieringen op maandagavond, dinsdagavond en woensdagavond om 19.00 uur live worden uitgezonden worden vanuit de Sint Vincentiuskerk.

 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de vieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om begrip en gebed.